Smart-look > public relations > smart-look public relations > Strategie Komunikacji

Opracowanie całościowej strategii komunikacji Twojej firmy, to klucz do sukcesu. Dla Ciebie stworzymy kompleksowy projekt działań obejmujących określenie grup docelowych, głównych celów komunikacyjnych, wybierzemy narzędzia komunikacji i zaproponujemy niestandardowe rozwiązania wspomagające osiągnięcie założonych celów. Nasze działania skupią się w szczególności na:

- zintegrowaniu działań z zakresu PR, marketingu i promocji;

- budowaniu marki lub zmianie wizerunku;

- priorytetyzacji celów;

- określeniu harmonogramu działań

Copyright © 2010-2023 Smart-Look